Rodzaj działalności

Główną formą działalności jest kooperacja z firmami z branży elektrotechnicznej, osprzętu elektroinstalacyjnego w zakresie produkcji detali i półwyrobów do wyrobów finalnych oraz montaż wyprodukowanych podzespołów.

Jesteśmy w stanie podjąć się produkcji gotowych wyrobów wg. ustalonego wzoru włącznie z etapem projektowania form narzędziowych dla zamówionych detali.

Cechą szczególną wyróżniającą nas spośród firm z danej branży jest, oprócz przetwórstwa popularnych tworzyw termoplastycznych, przetwórstwo tworzyw termoutwardzalnych takich jak bakelit, melamina, tworzywa mocznikowe, mających szerokie zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznym, elektroinstalacyjnym i energetyce ze względu na specyficzne własności (niepalność, nietopliwość, nierozpuszczalność, niskie przewodnictwo elektryczne /izolatory/, słaba przewodność cieplna oraz względnie duża odporność chemiczna).